Om AM-stiftelsen

AM-stiftelsen delar ut bidrag till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Bidrag kan sökas för olika former av rehabilitering och/eller eftervård. Bidrag kan även sökas för aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden.

Logga in

photo_47869.jpg

Verksamhet

Stiftelsen delar löpande under året ut bidrag till barn och ungdomar som drabbats av cancer. Bidrag lämnas dels till rehabilitering, dels till aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden.

Register to read more...

Kontakta oss

AM-Stiftelsen
c/o Nässén
St Persgatan 41C
753 29 Uppsala

info@amstiftelsen.se