Ändamål

Att få nödvändig rehabilitering och/eller eftervård vid en svår sjukdom är idag ingen självklarhet. Alltför ofta är det de ekonomiska aspekterna som avgör graden av rehabilitering, då den som drabbats många gånger själv får stå för en del av, eller hela kostnaden. AM-stiftelsens ändamål är därför att till cancersjuka barn och ungdomar ge ekonomiskt stöd för olika former av rehabilitering och eftervård.

Även under sjukdomstiden kan både den som är sjuk och dennes familj behöva uppmuntran i olika former. Därför utökade vi stiftelsens ändamål till att även omfatta denna typ av verksamhet.

Bidrag kan sökas av barn och ungdomar under 25 år som drabbats av någon form av cancer. Bidrag kan sökas både under och efter sjukdomsperioden, beroende på vad ansökan avser.