Organisation

AM-stiftelsen leds av en styrelse med sju ledamöter. Allt arbete inom stiftelsen utförs ideellt utan någon form av ersättning. Styrelsen strävar även efter att hålla övriga kostnader på lägsta möjliga nivå.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län, som även är den myndighet som granskar stiftelsens verksamhet och ekonomi. Stiftelsen är registrerad som allmännyttig, vilket innebär att minst åttio procent av kapitalets avkastning ska användas till avsett ändamål.