Frågor och svar

Till vilka ändamål lämnas bidrag?

Bidrag lämnas till olika former av rehabilitering och eftervård, t ex vistelse på rehabiliteringscenter eller träningskort. Bidrag kan även lämnas till aktiviteter eller inköp som uppmuntran under sjukdomstiden, detta kan till exempel vara en resa eller upplevelse, en bärbar dator eller hobbymaterial.

Bidrag lämnas för resor inom EU där den svenska sjukvårdsförsäkringen gäller. Det kan vara både krångligt och kostsamt att behöva utnyttja sjukvården i ett land Sverige inte har avtal med.

Bidrag lämnas inte för täckning av ökade kostnader under sjukdomstiden så som telefonräkningar, bilkostnader etc.

Hur ansöker jag om bidrag?

Ansökningsblankett finns att ladda ner på hemsidan i PDF-format. Till blanketten följer det med ett informationsblad med allt du behöver veta för att söka bidrag. Är något oklart, ring eller maila gärna till oss.

Hur stora belopp kan jag ansöka om?

Varje ansökan behandlas separat och olika stora belopp kan delas ut beroende på vad ansökan avser och hur viktig rehabiliteringen är för den sökande.

Bidrag till resor är i första hand avsett för den sökande samt en medföljande vuxen, övriga eventuella medföljande står för sina egna kostnader. För resor gäller att bidrag lämnas med maximalt 5 000 kronor för den sökande samt 3 000 kronor för en medföljande vuxen.

Vad menas med inkomstprövade bidrag?

För att en stiftelse ska räknas som allmännyttig måste bidrag som delas ut vara inkomstprövade. Detta innebär att pengarna ska komma de mest behövande till godo och bidrag får därför inte delas ut godtyckligt. Detta är anledningen till att du i ansökan måste lämna uppgifter om både inkomst och förmögenhet.

Kan bidrag sökas när som helst?

Bidrag kan sökas löpande under året. Styrelsen behandlar ansökningar vartefter de inkommer, oberoende av när under året detta sker.

Kan jag söka bidrag flera gånger?

Nytt bidrag kan sökas tidigast 18 månader efter att bidrag erhållits.