Stöd oss

Vill du stödja vår verksamhet är ingen gåva för liten, tillsammans kan vi göra något stort! För att stiftelsen ska kunna hjälpa så många som möjligt  under en lång tid, behöver vi din hjälp.

Alla gåvor går oavkortat till stiftelsens ändamål och används till mer direkta insatser av lägre belopp, utöver de bidrag som lämnas från kapitalets avkastning. Inkomna gåvor används under samma år som de inkommit till stiftelsen. Ger du en gåva till stiftelsen kan du vara säker på att den inom kort kommer att glädja en eller flera tappra kämpar, som så väl förtjänar detta!

Stiftelsen är en så kallad allmännyttig stiftelse, vars verksamhet granskas av Länsstyrelsen. I en allmännyttig stiftelse måste minst 80% av kapitalets avkastning, sett över en femårsperiod, gå till avsett ändamål.

Vi har valt att ha ett vanligt postgirokonto och inte ett s.k. 90-konto. Visserligen granskas då Stiftelsen av SFI (Stiftelsen För Insamlingskontroll) som innehar rätten att dela ut 90-konton. 90-kontot tilldelas stiftelsen för endast ett år i taget och kan återkallas om ändamålet inte uppfylls. Tyvärr är ett 90-konto inte gratis utan SFI tar ut en rejäl årsavgift för rätten till ett 90-konto. Därför har vi valt att ha ett vanligt postgirokonto – för att alla inkommande medel ska komma Stiftelsens ändamål tillgodo.

Bidrag till vår verksamhet kan sättas in på Pg 354911-0.