Hillevi har fått bidrag.

Hillevi har fått bidrag för en resa.