Selina har fått ett bidrag.

Selina har fått ett bidrag för en resa.